Изложба – „Вечната Книга“

Два пъти в историята ни, първо през IX в. и хиляда години по-късно през 1871 г., Библията е изиграла ключова роля за формирането на езика ни и е отворила духовните хоризонти на българина. Една забележителна история, потънала в забвение и малко позната за множество от нас. Изложбата пресъздава тази история с документална експозиция, наситена с интересна фактология и богат подбор отартефакти. Интерактивна стена предлага на посетителите възможност да научат интересни сентенции и факти от Библията. За всеки посетител се предлага като подарък специално издадената книга „150 години „Славейков“ превод на Библията“, издадена от Издателството на СУ, в която български професори и историци, разкриват ролята на Библията в историята ни.

Изложба

Библии