Зареди се

Кратки видеа, за да се заредим с доза кураж, любов, сила… от Библията.