Книга – 150 години „Славейков“ превод на Библията

Библията – книгата, която разкрива произхода ни, променя живота ни за добро и предсказва бъдещето! Според „Световните рекорди на Гинес“ тя е най-продаваната и разпространена книга в света, с над 5 милиарда броя и е преведена на 349 езика, като 2123 езика имат поне една от главите на Библията.

През IX в. Библията е била в основата на създаването на първата българска писменост –кирилицата. Хиляда години по-късно историята се повтаря. Издаването на „Славейковата“ библия през 1871 г. е причината за създаването този път на съвременния български език. През вековете Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Петко Славейков и много други са дали голяма част от живота си, за да доставят боговдъхновеното Свето Писание в ръцете на народа ни.

Дано тази книга запали интерес в читателите за личен контакт с Библията, която да донесе прогрес и просперитет в личния ни живот, в семействата ни и в държавата ни като цяло.