Писмо от д-р Лонг до Славейков

Оригинално писмо от 18 ноември 1895 г. от д-р Алберт Лонг до Пенчо Славейков (сина на Петко Р. Славейков), в което описва съвместната си работа с баща му и конкретно работата по превода на Българската Библия.