За проекта

Инициативата за Проекта “150 години “Славейков” превод на Библията” идва от група бизнесмени живеещи в чужбина, запалени от идеята да споделят с българския народ впечатляващия факт, че превода на Библията на български език преди 150г. е изиграл ключова роля за формирането на съвременния български език.  В последствие в Проекта се включват редица културни дейци, професионалисти, учени и професори, включително от Националния Литературен Музей към Министерство на културата, Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, АСИ България и други.  Проекта продължава да се разраства и достига национален мащаб като към него продължават да се присъединяват още хора и организации.  Очаква се Проекта да бъде представен също и в чужбина със съдействието на Българските Културни Институти в Обединеното Кралство и Република Австрия.